UU-vejledning og vejledning til unge

Vejledningen varetages af

Pernille Wandel

Mail: [email protected]

Mobil: 26 36 63 69

i samarbejde med afdelingsleder på SpK

Hanne Staugaard

Mail: [email protected]

Mobil: 60 77 20 02 

På Langelinieskolen SPK varetages UU-vejledningen i et samarbejde mellem den kommunale UU-vejleder og skolens personale.

Vejledningens formål er at:

 • hjælpe eleverne til selv at kunne træffe et uddannelsesvalg
 • bidrage til, at eleverne får kendskab til egne kompetencer og potentialer i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet
 • støtte eleverne, så de selv kan søge og anvende information om uddannelses- og jobmuligheder

Vejledningen tilpasses den enkelte elevs behov, ønsker, kundskaber og færdigheder:

 • Eleven får hjælp til at udarbejde en uddannelsesplan
 • Der laves samtaler efter den enkeltes behov, hvor der bl.a. vejledes om valg af ungdomsuddannelser
 • Der organiseres brobygningskurser i 9. og 10 klasse, introduktionskurser for elever i 8. klasse af 1 uges varighed, informationsmøder for elever og forældre i 6. og 7. klasse med oplysning om vejledningen og vejledningssystemet, praktikforløb mv. Alt sammen tilrettelagt efter den enkeltes behov
 • Hvis det ønskes, besøger vi uddannelsesstederne for at informere lærere og medstuderende om hvad det indebærer at have en elev med høretab på uddannelsesstedet.

Henvendelse omkring vejledning sker gennem skolens kontor 35 28 96 96 eller på [email protected]

Ungdomsvejledning - et tilbud til alle unge mellem 16 og 25 år

Alle unge, som er under 25 år og ikke har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse, kan få vejledning om uddannelse.

Ungdomsvejledningen kan bruges, hvis man:

 • er færdig med folkeskolen og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse
 • er flyttet til området
 • er arbejdsløs
 • er i tvivl, om den rigtige ungdomsuddannelse er valgt
 • har brug for vejledning om uddannelses- og jobmuligheder
 • har brug for en snak om praktiske problemer vedrørende uddannelse

Vejledningen kan foregå på tegnsprog, hvis der er behov for det.

Vejledningen sker ofte i samarbejde med døvekonsulenter, jobcentre eller uddannelsescentre.