Elevhjem

Elevhjemmet er et tilbud om kostophold i et visuelt støttet sprogligt miljø. Målet med det pædagogiske arbejde er at øge elevernes selvstændighed og viden om egne muligheder i den verden, der omgiver dem. Pædagogikken for den enkelte elev tilrettelægges efter en individuel handleplan, hvori der lægges vægt på at udvikle både sprog og sociale færdigheder.

Målgruppen til elevhjemmet er elever der er optaget i specialklasserækken på LangelinieskolenSPK.

Læs mere om tilbud, pædagogik og visitation i servicedeklarationen.

Seneste tilsynsrapport

Prisen pr. døgn på Danstrupvej er 4375 kr. Senest prisreguleret 1/1-2018.