Et nyt skoleår på Langelinieskolen                                                      August 2018

Langelinieskolen – En skole for alle med fokus på faglighed og inklusion

Så er det blevet august og inden længe er skolen, efter at have hvilet sig hen over sommeren, igen fyldt af elever og personale fra kælder til kvist.                                                                                               

Her på Langelinieskolen, Fritidsinstitutionen, SPK og Elevhjemmet på Danstrupvej, ser vi frem til at skoleåret 2018/19 bliver endnu et spændende skoleår, med læring og trivsel for alle skolens elever.

I dette skoleår afsluttes en byggeproces på skolens matrikel i Holsteinsgade, der samlet set har varet næsten i 10 år, og vores elever og personale i Holsteinsgade får endelig en færdigbygget skole og en ny skolegård med muligheder for leg og trivsel.

I indskolingen på Kastelsvej fortsætter vi med at udvikle vores naturprofil og i løbet af efteråret får vores to grise og ni kaniner - selskab af to alpacaer og fem høns. Og så glæder vi os til rigtig at komme i gang med at bruge vores væksthus og få det plantet til med tomater, agurker og meget mere.

På Kastelsvej starter ombygningen af skolens gamle gule bygning i løbet af september måned, således at bygningen til næste sommer også kan rumme taleklasserækken fra Nyboder Skole.

Faglighed og Trivsel                                                                                                            

Det kommende skoleår vil vi fortsætte udviklingen af fagsamarbejdet på skolen, blandt andet via fagteam, skolens fagvejledere og læringsplatformen MeeBook.

Blandt mange områder i fokus det kommende skoleår er:

At skabe endnu bedre resultater for eleverne i dansk og matematik
Holddannelse og undervisningsdifferentiering i overbygningen
Udvikling af linjer i overbygningen
Den fortsatte udvikling af Langelinieskolen som rettighedsskole
EU-Erasmus udviklingsprojekt med fokus på hvordan de digitale medier kan støtte inklusion
Brug af specialkompetencer fra SPK i almendelen – ift. støtteundervisning og undervisning af elever i BUF-flex
Ressourcecenter-bånd på begge skolens matrikler
Optag af børnehaveklasseelever pr. 1. maj 2019
Fokus på blandt andet sprog, trivsel og bevægelse i fritidsinstitutionen
Opgradering af trælegepladsen som et fælles indskolingsprojekt

 

Sammen med vores nye skolebestyrelse der tiltræder d. 1. august, ser vi ansatte på skolen og i fritidsinstitutionen frem til at fortsætte udviklingen af skolens praksis med fokus på at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, med faglig, social og personlig udvikling for alle. 

 

Derfor er en særlig vigtig værdisætning for os på Langelinieskolen, at skolen skal være en skole for alle og at vi skal lykkes med inklusion.

 

Så velkommen til et nyt skoleår på Langelinieskolen.

 

Venlig hilsen

Kristian Borg

Skoleleder