August 2017

Velkommen til et nyt skoleår på Langelinieskolen

På Langelinieskolen er fokus i dette og de kommende skoleår på, at Langelinieskolen både lykkedes i bredden og i højden.

I bredden, så alle elever her på skolen oplever at lykkes og får mulighed for at være med i de faglige fællesskaber.

I højden, så alle elever udvikles og udfordres fagligt – og at de faglige resultater for skolen afspejler lærernes og pædagogernes store indsats og de forventninger, man kunne have til et område som Langelinieskolens skoledistrikt.

Vi har det sidste skoleår været særligt optaget af at få inklusionen til at lykkes, og vi oplever, at vi er rigtig godt på vej her på Langelinieskolen.

Det kan godt være, at der sidder forældre, der har et barn i en klasse, hvor der er særlige udfordringer ift. inklusionen og som ikke kan genkende det billede med, at vi er godt på vej. Det er vi helt klar over. Men set i et overordnet perspektiv, er inklusionen hos os sat på et godt spor. Fx er hele indskolingens lærere og pædagoger i gang med et opkvalificeringsforløb ift. inklusion. Og vi har fokus på, at skolens mange vejledere får en god platform at arbejde ud fra.

At inklusionen nu er på et spor, skaber fundamentet for, at vi som skole kan bygge ovenpå. Og det som vi på Langelinieskolen har særligt i fokus, er opgaven med at løfte fagligheden for alle skolens elever, så alle elever bliver udfordret og får mulighed for at blive så dygtige som de kan.

Det kommende skoleår er et valgår for skolebestyrelsen. Valget finder sted i starten af 2018.

Vi håber, at der er forældre der har lyst til, at sætte retning for skolen – og deltage i skolebestyrelsesarbejdet.

Skolebestyrelsen undersøger pt. mulighederne for at indføre forskudte valg, så alle skolebestyrelsesmedlemmer fremadrettet ikke vil være på valg på én gang. Det betyder højst sandsynligt, at der vil være skolebestyrelsesvalg hvert 2. år i stedet for hvert 4. år.

Andre særlige fokusområder for os i dette skoleår er opstarten af et linjeprojekt for vores 7. klasser i skolens overbygning – og så ser vi frem til at få afsluttet byggeprocessen i Holsteinsgade inden jul, samt at et forestående byggeri på Kastelsvej i den gule bygning kan afsluttes frem mod august 2018.

Vi glæder os til endnu et skoleår fuld af trivsel og læring for alle vores dejlige elever. Og vi ser frem til at forsætte arbejdet med at udvikle Langelinieskolen til at være en skole for alle.

Kristian Borg

Skoleleder