Onsdag d. 4.2.15 holder vi FOF, fest for gamle elever fra kl. 19-22. Det afholdes som sidste år på biblioteket i stueetagen i Holsteinsgade. Der sælges øl og vand, der er også mulighed for at se på gamle foto. Alle tidligere elever er velkomne.

Facaden på den ny bygning i Holsteinsgade, som står klar til skoleåret 2015 – 2016.

Langelinieskolens målsætning som wordcloud.