Målsætningsfilm - fire små film om målsætningerne for Langelineskolen produceret af skolens elever

9.X afskedsvideo

Traditionen tro har 9. klasse på SPK lavet en flot tegnsprogsvideo som afskedsgave til skolen og sine lærere.